Szanowni Państwo
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym ogłoszeniu wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy EuroNanoMed III. Zakres konkursu będzie dotyczyć nanomedycyny, a tematyka zgłaszanych projektów powinna wpisywać się w następujące obszary badawcze:
  • Regenerative medicine
  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems.
O dofinansowanie z Centrum będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce pod warunkiem udziału polskiego przedsiębiorstwa w konsorcjum międzynarodowym składającym wniosek.
Planowany termin ogłoszenia konkursu – 14 listopada 2017 r.
Planowany termin zakończenia naboru -16 stycznia 2018 r.
Więcej informacji dostępnych jest w ogłoszeniu na stronie Programu: http://www.euronanomed.net/joint-transnational-call-2018-will-be-launched-in-mid-november-2017/
Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki UŁ:
Katarzyna Kalska-Sochacka, T: 42 635-41-70, M: katarzyna.kalska@uni.lodz.pl