Konkurs pt. Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections jest ogłaszany przez NCN wraz z platformą EqUIP, której celem jest wspieranie badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych prowadzonych wspólnie przez naukowców z Indii i Europy. NCN wraz z EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.

W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) oraz co najmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Projekty mogą trwać maks.36 miesięcy.

Zapraszamy do korzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych: https://ncn.gov.pl/partners/equip.

Kraje biorące udział w konkursie EqUIP:

Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Wielka Brytania

Harmonogram konkursu EqUIP:

  • Termin składania wniosków: 30 listopada 2017            
  • Wyniki konkursu: lipiec 2018                                                    
  • Rozpoczęcie projektów: styczeń 2019

Adres strony internetowej

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-13-ogloszenie-konkursu-equip