Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił zapytanie ofertowe na stworzenie agendy badawczej dotyczącej programu „Łódzkie w dobrym zdrowiu” w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest:

  1. Wykazanie należytego wykonania (zakończenia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu agendy badawczej lub dokumentu strategicznego w obszarze zdrowia, o wartości min. 10.000 zł
  2. Dysponowanie co najmniej 1 osobą w funkcji  Kierownika Projektu Wykonawcy, która posiada doświadczenie udziału w minimum 1 projekcie dotyczącym opracowania agendy badawczej lub dokumentu strategicznego w obszarze zdrowia.

Opis przedmiotu zamówienia

OPZZagenda

Poniżej link do ogłoszenia:

https://goo.gl/fmsJuA