Konkurs jest bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.

Projekty EUREKI muszą spełniać następujące kryteria podstawowe:

  • realizacja we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI;
  • ukierunkowanie rynkowe, czyli przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi;
  • cywilny cel projektu.

W Inicjatywie EUREKA współpraca partnerów może być realizowana w ramach:

  • projektów indywidualnych,
  • projektów umbrelli – tematyka projektów definiowana przez międzynarodowych ekspertów naukowych i przemysłowych z danej dziedziny techniki,

 projektów klastra – definiowanych i zarządzanych przez grupy przedsiębiorstw, w określonej dziedzinie techniki.

Termin nadsyłania zgłoszeń

9 października 2017 r., godz. 16.00 CET

Strona internetowa

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,5412,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-22017.html