Cele

Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii.

Preferowane będą wnioski dotyczące badań z zakresu nauk przyrodniczych, inżynierii oraz medycyny.

Adresaci

  • wiek poniżej 49 lat;
  • znajomość języka angielskiego lub japońskiego umożliwiająca komunikację i prowadzenie badań;
  • stopień naukowy doktora;
  • ugruntowana pozycja naukowa w swoim kraju oraz zadeklarowany powrót do kraju macierzystego po zakończeniu stypendium;
  • brak wcześniejszego pobytu w Japonii.

Termin aplikacji:

Do 31 sierpnia 2017

Adres strony internetowej:  

http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en