HERA (Humanities in the European Research Area) – konkurs z zakresu nauk humanistycznych

HERA jest siecią instytucji finansujących badania naukowe w Europie wspierającą projekty badawcze z zakresu humanistyki. Do tej pory, korzystając z dofinansowania Komisji Europejskiej, sieć ogłosiła 3 konkursy na międzynarodowe projekty badawcze. 

W sierpniu tego roku sieć HERA planuje ogłoszenie nowego konkursu, którego roboczy temat brzmi: Public spaces: culture and integration in Europe. Wnioski w języku angielskim mogą składać grupy badawcze złożone z co najmniej czterech zespołów pochodzących z przynajmniej czterech krajów biorących udział w konkursie. Przewidywany termin składania wniosków to druga połowa października 2017. 

Kraje biorące udział w konkursie HERA:

Austria, Belgia (Walonia), Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy

Adres strony internetowej:  

http://heranet.info/