Duo – Thailand

Duo – Thailand jest programem wymiany studenckiej pomiędzy Azją i Europą odbywającym się na zasadzie 1:1 (jeden student wyjeżdżający do jednego studenta przyjeżdżającego).

Studenci otrzymują wspólnie stypendium (w wysokości do 800 euro miesięcznie w przypadku europejskiego studenta) na czas 4 miesięcy (jeden semestr).

Programy stypendialne DUO są inicjatywą proponowaną przez ASEM w związku z czym rekomendujemy możliwie szeroki udział polskich studentów w tej wymianie.

Termin aplikacji:

31 sierpień 2017

Adres strony internetowej:  

http://www.asemduo.org/07_news/content.php?table=bbs_01&multi=bbs_news&idx=125&visited=26466&page=1&startpage=1&search_1=&keyword_1=&list_file=index.php