16. edycja konkursu European Language Label

Organizatorzy konkursu European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej – zapraszają do zgłaszania ciekawych i innowacyjnych projektów w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych. Najlepsze projekty otrzymają prestiżowy certyfikat European Language Label. W tym roku, w związku z obchodami 30-lecia programu Erasmus+ , zostanie przyznana nagroda w kategorii specjalnej.

Najważniejszym kryterium oceny projektów jest ich innowacyjność rozumiana jako znalezienie środków niedostępnych w dotychczasowej praktyce nauczyciela języka obcego, służących do lepszego rozwijania komunikacyjnych kompetencji językowych (obejmujących kompetencje ogólne, językowe, socjolingwistyczne i pragmatyczne, interkulturowe) albo umożliwiających pełną realizację potrzeb i uzupełnienie braków kompetencyjnych uczniów.

Termin zgłoszeń upływa 20. czerwca 2017 roku.

Ogłoszenie o konkursie http://ell.org.pl/xvi-edycja-konkursu-juz-trwa/ 

Na stronie http://ell.org.pl/ znajdą Państwo więcej informacje na temat konkursu i zgłaszania projektów.

Uniwersytet Łódzki otrzymał certyfikat European Languge Label w 2014 roku za realizację projektu „Dystefl – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Languge” przez Zakład Pragmatyki Językowej Wydziału Filologicznego UŁ. Strona projektu www.dysetfl.eu

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy do kontaktu z Marcinem Podogrockim, Centrum Nauki – tel. 6354752, email mpodogrocki@uni.lodz.pl .