W dniu 27 kwietnia 2017 na Wydziale Zarządzania UŁ odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące obszaru „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa w Programie Horyzont 2020″.

Na spotkaniu podejmowane były zagadnienia dotyczące  możliwości uczestnictwa w Programie COST, omówienie zasad otwartych konkursów Twinning i ERA Chair oraz zaprezentowano doświadczenia z udziału w w/w projektach.

W załączeniu prezentacje zaprezentowane podczas spotkania

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych 

H2020

Poszukiwanie możliwości uczestnictwa