Spotkanie informacyjne dotyczące obszaru „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa” w Programie Horyzont 2020

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące obszaru „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa” w Programie Horyzont 2020, które organizowane jest z udziałem pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali numer 115 mieszczącej się  na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 22/26)

Tematyka spotkania:

  • omówienie możliwości uczestnictwa w Programie COST
  • omówienie zasad otwartych konkursów Twinning i ERA Chair
  • prezentacja doświadczeń z udziału w w/w projektach

Zapisy na spotkanie odbywają się formie elektronicznej poprzez Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: goo.gl/Wmy17K

Szczegółowe informacje na temat spotkania wraz z agendą znajdują się w załączniku

agenda

plakat

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Ewelina Wronka

tel.: 042/ 635-41-69

e-mail: ewelina.wronka@uni.lodz.pl