Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation

(SEA-EU-NET Joint Call 2017)

Cele

Celem tej inicjatywy jest realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych przez naukowców z Azji Południowo-Wschodniej i Europy, wspieranie istniejących partnerstw i inicjowanie nowych oraz wymiana wiedzy.

Obszary tematyczne 

Health, with preference:

 • Sub-topic 1: Anti-microbial drug resistance (new drug candidates (preclinical), Diagnostics, Transmission, antibiotic use and resistance in livestock, Surveillance)
 • Sub-topic 2: Emerging infectious diseases (New drug and vaccine candidates (preclinical), diagnostics, epidemiology, public health preparedness)

Climate Change/Environment, with preference:

 • Sub-topic 1: Adaptation/Resilience of food production systems (including varietal improvement of (plantation) crops)
 • Sub-topic 2: Impacts of Climate Change on Ecosystems/Biodiversity (including analysis of diversity-stability relationships and ecosystems productivity)

Przedmiot finansowania

 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe

Adresaci

 • Jednostki naukowe
 • Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa
 • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)

Konsorcjum powinno być złożone z min. 3 podmiotów: 2 partnerów z Azji Południowo-Wschodniej i 1 europejskiego partnera lub 2 różnych europejskich partnerów i 1 partnera z Azji Południowo-Wschodniej. Finansowane będą tylko podmioty z krajów biorących udział w konkursie. Wnioskodawca podlega krajowym regulacjom w odniesieniu do trybu i sposobu finansowania.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Belgium (Wallonia-Brussels Federation) – Fund for scientific research (F.R.S – FNRS)
 • Cambodia – Ministry of Education and Youth (MOEY)
 • France – French National Research Agency (ANR)
 • Germany – Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Lao PDR – Ministry of Science and Technology (MoST)
 • The Philippines – Department of Science and Technology (DoST)
 • Poland – National Centre for Research and Development (NCBR)
 • Spain – Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)
 • Sweden – Swedish Research Council for sustainable development (FORMAS)
 • Sweden – Swedish Research Council (SRC)
 • Switzerland – Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Thailand – National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
 • Thailand – Thailand Center for Excellence for Life Science (TCELS)
 • Turkey – Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)
 • Vietnam – National Technology Innovation Foundation (NATIF)

Termin nadsyłania zgłoszeń

30 czerwiec 2017

Adres strony internetowej

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/sea-eu-net-joint-call-2017/aktualnosci/art,5090,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-research-and-innovation-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow.html