WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE dla laureatów programu MISTRZ

Stypendia typu sabbatical leave dla laureatów programu MISTRZ (dawniej: Subsydia profesorskie), którzy zakończyli realizację subsydium.

Cele

Wspieranie wybitnych uczonych poprzez umożliwienie im wyjazdu (o charakterze sabbatical leave) do uznanych ośrodków naukowych za granicą w celu prowadzenia tam pracy badawczej.

Adresaci

Laureaci programu MISTRZ (wcześniej – Subsydia Profesorskie), którzy:

  • zakończyli realizację projektu w programie MISTRZ, a ich sprawozdanie końcowe zostało zaakceptowane przez FNP
  • są pracownikami polskiej jednostki naukowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń

25 kwiecień 2017

Adres strony internetowej

http://www.fnp.org.pl/oferta/wyjazdowe-stypendia-naukowe-dla-laureatow-programu-mistrz/